Първите години на прехода в лични истории.
Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.
Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.
Неправителствена организация за политологически и икономически изследвания; проекти, публикации, конференции, лекции.