Електронно издателство.
Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.
Електронно списание за образование на ДИУУ - София, (2005 - ...).