Нова асоциална поезия
Електронно списание, чиято цел е да създаде алтернативна литературна сцена и да наложи млади автори.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://newasocialpoetry.com
   1. Посетено
   2. 1189
   1. Ключови думи
   2. Васил Прасков, млади творци, списания, литература
   1. Категория 1
   2. Литература
   1. Категория 2
   2. Медии и култура > Списания > Литература
   1. Публикуван
   2. 26.02.2020 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
литература, списания

Издателство за художествена литература. Сп. "Перо" (1990).
Филологическо научно списание на Съюза на филолозите българисти. Архив със съдържания.
Литературна теория, история, критика и компаративистика. Съдържание и резюмета.
Литература. Изкуство. Култура.
Секции на СПБ, устав, защитни тарифи за превод. Списание "Панорама" - за чуждестранна литература, критика и проблеми на превода. Бюро Преводи.
Списание за литература и изкуство (2004-2008), издавано във Варна.
Списание за фантастика, фентъзи и аниме.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Място за публицистични текстове на политически и обществени анализатори по актуални проблеми.

Съвпадащи ключови думи
литература, млади творци

Младежки литературен клуб. Обединява поети и писатели и дава поле за изява на прохождащи автори в литературния свят.

Съвпадащи ключови думи
Васил Прасков, литература

Блог за културен тероризъм и вербална агресия.