Електронно списание, чиято цел е да създаде алтернативна литературна сцена и да наложи млади автори.
Блог за културен тероризъм и вербална агресия.