Електронно списание, чиято цел е да създаде алтернативна литературна сцена и да наложи млади автори.
Младежки литературен клуб. Обединява поети и писатели и дава поле за изява на прохождащи автори в литературния свят.
Неофициално и независимо място, където се показват работи на млади художници.
Некомерсиален проект, базиран в София, целящ да свързва млади хора, занимаващи се с литература и изкуство. Поддържа тримесечно литературно списание "The Klaxon Journal".
Център за съвременно изкуство в с. Старо Железаре. Идеи и реализирани арт проекти в алтернативни места за култура.
Лаборатория за иновативно изкуство, където млади артисти експериментират с нови похвати за представяне на различни изкуства.
Информация за конкурса, творческа биография на Димитър Ненов и негови творби в нотопис и аудио и видео записи.
Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Блог на младия режисьор Ивайло Палмов. Представя своята дипломна работа, филм от курсова работа, споделя любими книги, филми и спектакли.
Информация за асоциацията, дейности, текущи проекти.
Форум за презентиране на проекти на млади дизайнери и архитекти.
Конкурс за съвременно изкуство. Цели на проекта, условия за участие и представяне на международното жури на творческата селекция.
Галерия и социална мрежа за млади художници в ученическа възраст и техните творби.
Галерия за представяне на художествени произведения, създадени основно от млади творци.
Сдружение в помощ на утвърждаването на младото българско изкуство във всички негови проявления.
Дигитален художник с интерес към интерактивното изкуство.
Обмен на информация, идеи и опит между различни звена в областта на българската култура.