Електронно списание, чиято цел е да създаде алтернативна литературна сцена и да наложи млади автори.
Младежки литературен клуб. Обединява поети и писатели и дава поле за изява на прохождащи автори в литературния свят.
Неофициално и независимо място, където се показват работи на млади художници.
Некомерсиален проект, базиран в София, целящ да свързва млади хора, занимаващи се с литература и изкуство. Поддържа тримесечно литературно списание "The Klaxon Journal".
Център за съвременно изкуство в с. Старо Железаре. Идеи и реализирани арт проекти в алтернативни места за култура.
Лаборатория за иновативно изкуство, където млади артисти експериментират с нови похвати за представяне на различни изкуства.
Информация за конкурса и регламент, отзиви в медиите, новини и пресконференции.
Информация за конкурса, творческа биография на Димитър Ненов и негови творби в нотопис и аудио и видео записи.
В помощ на младите творци в областта на музиката и мултимедията. Проекти, събития, конкурси.
Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Блог на младия режисьор Ивайло Палмов. Представя своята дипломна работа, филм от курсова работа, споделя любими книги, филми и спектакли.