Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.
Електронно списание, чиято цел е да създаде алтернативна литературна сцена и да наложи млади автори.
Електронно списание за литература, сценични изкуства, оперативна критика и публицистика.
Периодично издание на литературна група "Нова социална поезия". Представя поезия, проза и критични статии.
Списание за хумор и сатира.
Списание за нова българска поезия.
За политиката, срещу политиката, за живота, музиката, книгите, жените, виното и кебапчетата.
Списание за нова литература.
Издание на СОУ „Христо Ботев” – Русе, за литература, есеистика и публицистика.
Място за ревюта на книги, кино и телевизионни филми и бюлетин с новини от областта на фантастиката. Литературно списание.
Списание за литература и изкуство. Форум, блогове, галерия.
Списание за фантастика, фентъзи и аниме.
Секции на СПБ, устав, защитни тарифи за превод. Списание "Панорама" - за чуждестранна литература, критика и проблеми на превода. Бюро Преводи.
Издание на Сдружение на писателите - Добрич, за животопис и култура.