Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Издание на Съюза на българските филмови дейци.
Списание за метъл музика.
Свободно пространство за изкуство и култура.
Месечно списание за психология.
Медия за много арт, малко шок и щипка зевзеклък.
Периодично издание, съдържащо кратки комикс истории от различни автори, без продължение, които са обединени под една тема, различна за всеки брой.
Списание за фотография и други визуални изкуства.
Блог на списание "Световете" - издание за изкуства.
Списание за средновековна история, археология и култура.