Културно-информационен двумесечник на българско сдружение "Възраждане" в Чехия.
Електронно списание за философия и култура.
Седмичен електронен бюлетин за българска култура, комикси, художници и изкуство.
Списание за култура и свободна журналистика.
Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Периодично издание за българска и другоезична литература, философия, математика, ботаника, музика.
Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Издание на Съюза на българските филмови дейци.
Свободно пространство за изкуство и култура.
Месечно списание за психология.