Списание за уеб дизайн, интернет бизнес и иновации.
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Издателска дейност, реклама и визуални комуникации, архитектура и дизайн.
Е-zine за изкуство и култура.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".
Портал по информатика, списание и онлайн библиотека с архив от много състезания.
Информация за събития - предстоящи и минали, нов брой и архив на сп. "Роден глас", галерия снимки.
Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.