Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.
Списание за жената, звездите, небето, цветята, времето, човека...
Списание за интернет технологии, култура и бизнес.
Ученическо списание за култура и образование (2006-2007).
Списание за политика и култура.
Издание на клуб "Приятели на Индия".
Илюстровано списание на Софийската община за история, култура, градоустройство...
Списание за изкуство, наука, философия и публицистика.
Седмично обществено-икономико-политическо списание.
Списание за политика и култура, издание на БТА. Представя online по един материал от брой.