Списание за култура и социална политика.
История, фондове, каталози, публикации.
Онлайн издание за психология.
Издателство за художествена литература. Сп. "Перо" (1990).
Списание по проблемите на авторското право и неговата защита.
Издателство за българска и преводна литература, критика, публицистика. Списание "Факел".
Списание за психология.
Исторически портал и списание.
Електронно списание за услугите, ресурсите и технологиите в библиотечно-информационното пространство. Издание на НБУ - София.