Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.
Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.