Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.
Създава и развива проекти в областта на: обучения и тренинги, PR и комуникации, изкуство и творческо мислене, консултации.
Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.