Блог на Андрей Киряков за литература, общество, история, източна философия, пътувания.
Блог за публицистика с варненски акцент.
Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото.
Онлайн медия за положителни новини, успешни практики, ценни съвети, вдъхновяващи идеи. Информация за фондацията и нейните проекти.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Културно и гражданско движение за качествено развитие на индивида и обществото.
Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.
Седмично обществено-икономико-политическо списание.
Месечно публицистично издание (01.03.2006-01.03.2008).
Месечно публицистично издание.
Блог за християнски новини, теми и коментари.
Публицистичен блог сайт с християнска насоченост.