Издателство за книги в областта на икономически и политически науки, съвременни поведенчески и социални науки, философия, хуманитаристика, история.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Блог с ресурси за ЛГБТК.