Проект на Фондация "Роза Люксембург" за леви критически погледи върху действителността.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.