Блог за споделяне на Дмитрий Варзоновцев.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Балканската матрица: социокултурни архетипи и модерни проекции. Проект и сборник.