Репозиториум с описания на старобългарски ръкописи.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Православна църковно-славянска книжнина в pdf формат.
Сайт за литература, критика и хуманитаристика; новини, форум.