Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Творчеството на литературоведа, критика, мемоариста - част от книгите сканирани и представени в pdf.
Стара българска литература в превод на полски език.