Славянски езици и литератури, антропология, култура, езикознание.
Страница в помощ на студентите по Славянска филология в СУ "Св. Кл. Охридски".