Славянски езици и литератури, антропология, култура, езикознание.