Официален сайт на катедрата по славистика. Учебни материали, преводи, новини.
Стара българска литература в превод на полски език.