Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Образователни и преводачески услуги. Откъси от книги на авторката.
Четвърто издание на "Българска реч : Учебник за практически занятия с напреднали", Велико Търново, 1999, на Кирил Цанков.
Световна верига за чуждоезиково обучение: английски, немски, испански и български за чужденци.
Превежда до 2000 символа текст от английски на български език.
Издание на Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" - БАН. Рубрика за езикова култура на Владко Мурдаров.
Форум за българския език и българската литература в интернет.
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.
Кратки уроци по българска граматика от блогъри за блогъри и всички нуждаещи се.