"Превежда" текст, написан с латински букви на кирилица и обратно. Дешифратор.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Online превод на латиница на текст и на уебстраница, вкл. програма за превод.