Активна историческа карта на Третата българска държава, на Балканската и Междусъюзническата война и демографска карта по общини.
Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.
Материали върху древната история на България.
Памет за терора и диктатурата в България. В помощ на учениците, студентите и преподавателите по история. С богат документален материал за историята на България през периода 1918-1989 г.
Българската история - личности, събития, места, интервюта.
Проект на БНТ. Дискусии по спорни теми и въпроси, свързани с исторически дати и събития и подробностите около тях.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Сбирка със снимки и информация за всички български бойни знамена и пленените от българската войска чужди знамена.
Българската военна история, представена в музейната експозиция и в подбрани колекции.
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.
Фен сайт, посветен на книгата на Стефан Цанев.
База данни с информация за музеите в България, подредени по местоположение, епоха, наименование.