Курс на проф. Цочо Бояджиев и ас. Гергана Динева върху "За обособените субстанции" от Тома от Аквино.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Задачи и упражнения, предложения и анонси за всичко около сценографията и обучението.
Конкурсни теми за отделни класове и ВУЗ.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Изложение на чуждестранни университети в България.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.