Проекти, дебати, инициативи на студентската социологическа общност.
Конкурсни теми за отделни класове и ВУЗ.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Изложение на чуждестранни университети в България.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Магистърска програма "Реторика" във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Обучава бакалаври и магистри в направленията: информатика и компютърни науки, комуникационни и компютърни мрежи и системи, архитектура и урбанистика, строителен инженер.