Сайт от и за българските студенти в чужбина.
Издание на Института по математика и информатика към БАН. Включва подбрани статии и доклади, представяни на конференциите по дигитализация на научното и културно наследство (DiPP).
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Курс на проф. Цочо Бояджиев и ас. Гергана Динева върху "За обособените субстанции" от Тома от Аквино.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Студентска социална мрежа.
Информация за образователната система в Италия и нейните университети.
Портал на висшето образование в България.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Информационен масив в помощ на докторантите: дисертационни трудове, новини, бюлетин, форум.
Задачи и упражнения, предложения и анонси за всичко около сценографията и обучението.
Студентски сайт в помощ на студенти бохемисти от СУ "Св. Кл. Охридски".
Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.
Информация за университетите в България.