Сайт от и за българските студенти в чужбина.
Списък с висшите учебни заведения в България.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Неформална организация на студенти от специалност Европеистика на Русенския университет “Ангел Кънчев”.
Лятно училище по български език и култура, 15 юли - 16 август, София, Нов български университет, Център за продължаващо обучение. Предназначено както за филолози, така и за хора с нефилологически интереси. Разннобразни и необичайни езикови практики.
Уроци по математика за ученици и студенти. Онлайн теми, тестове и теория по математика за ученици, кандидат-студенти и студенти.
Студентски сайт в помощ на студенти бохемисти от СУ "Св. Кл. Охридски".
Студентски портал. Информация за университети, изпити, пътувания, реферати, дипломни и курсови работи.