Организира конференции и събития и представя онлайн лекции за родители, в помощ на образованието, възпитанието и здравето на децата.
Център за бразование и възпитание на деца по Монтесори педагогика.
Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.
Институция за свободното време на децата и младежите. Национален календар, проекти, международна дейност.
Център за обучение. Дава на учениците си практически умения за ефективно учене, убедително общуване, мотивация и лидерство.