Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Висше училище за професионални музиканти. Включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности.
За подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Образователни програми и конкурси в подкрепа на деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията.
Обучение на деца, младежи и възрастни в областта на изкуството. Актьорски школи, танцови школи, вокални школи и арт ателиета.
Място, където учениците дават оценка на своите учители.