Предоставя услуги в областта на образованието в чужбина и професионално развитие.
Частно училище по изкуства и чужди езици.
Място за детско творчество с оцветяване, изрязване, лепене. Магазин с материали за детско творчество.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Блог на Милен Петрински със статии и уроци за уеб приложения и дизайн.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Висше училище за професионални музиканти. Включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности.