Ателиета по изкуство, музикални лектории и културно-образователни проекти за деца.
Частен професионален колеж по екранни изкуства.
Портал в помощ на кандидат-гимназисти, зрелостници и кандидат-студенти.
Фонд в подкрепа на студенти, изучаващи изобразителни изкуства и музика.
Кариерно развитие за студенти от българските висши училища.
В помощ на младите хора: избор на професия, избор на кариера.
Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
Сайт за интернет реклама и маркетинг.
Конкурсни теми за отделни класове и ВУЗ.