Образователна и културна организация. Новини по теми, свързани с ромите. Информация за културата, фолклора, традициите на общността.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Рисунки за оцветяване.
Международна информационна кампания за превенция и намаляване на рисковете, свързани с употребата на амфетамини.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Правилата в българския език.
Книга на Светлин Наков и колектив.
Български език като матерен език за учениците в начален етап на образование в австрийското училище.
Календар на курсове, обучения, семинари и конференции.