Изложение на чуждестранни университети в България.
Обучение по английски език. Езикова зона. Културна зона.
Научете как да популяризирате своя сайт в Google, Yahoo, Bing и останалите търсачки.
Виртуалната школа по български език.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Портал в помощ на студенти, кандидат-студенти и гимназисти.
Образователна и културна организация. Новини по теми, свързани с ромите. Информация за културата, фолклора, традициите на общността.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.