Международна информационна кампания за превенция и намаляване на рисковете, свързани с употребата на амфетамини.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Правилата в българския език.
Книга на Светлин Наков и колектив.
Български език като матерен език за учениците в начален етап на образование в австрийското училище.
Календар на курсове, обучения, семинари и конференции.
Курсове и консултации в областта на информатиката и математиката.
Образователни услуги в областта на съвременните информационни технологии.