Български видео-канал за културно наследство.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България.
Център за бизнес обучения.
Онлайн система за обмен на ученически материали.
Интегрален Университетски център към СУ "Св. Климент Охридски" за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене.
Портал на висшето образование в България.