Център за обучение. Дава на учениците си практически умения за ефективно учене, убедително общуване, мотивация и лидерство.
Сайт за споделяне на учебни материали.
Място за публично представяне на образователни институции, за търсене и създаване на контакти и партньорства.
Материали за обучение и самоподготовка, ориентирани към учащи се от всички възрасти.
Указания за работа с програмата за компютърен превод Wordfast Pro. Форум.
Хостинг понятия, домейн понятия, статии.
Доброволна организация, чиято цел е да повишава образованието, професионалната подготовка, култура и информираност на населението.
400 езикови курса в 21 държави.
Видео уроци за програмни езици, уеб езици, програми, C++ задачи.