Видео и текстови уроци по web.
Информационен портал за семинари, курсове, обучения и конференции в България.
Център за професионално развитие. Провежда курсове по Международни счетоводни стандарти (МСС) и подготовка за изпитите на ACCA, водени от лектори на ATC International, Великобритания.
Учебни помагала за ученици и учители, възможност за публикуване на материали и за обмен на добри практики.
Световна верига за чуждоезиково обучение: английски, немски, испански и български за чужденци.
Езикови курсове и образование в чужбина.
Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти.
Информация за национални и международни форуми, посветени на електронното обучение във висшето образование.