Пътеводител в образованието.
Информация за български учебни заведения, кандидатстудентски и езикови курсове, обучение в чужбина, новини за образованието. Търсене по градове и държави.
Образователен портал: информация за учебни заведения, за актуална нормативна база в областта на образованието.
Сайт-блог за промени в образованието, списван от български преподаватели, работещи в чужди университети. Редактори Юлиан Попов и Бойко Боев.
Новини, документи, училища, форуми, е-съдържание по класове.
Образователен портал на МОН за информационна грамотност.
Сайт за ученици и студенти с есета, лекции, реферати, курсови и дипломни работи.
Национален образователен портал на ученика от 1-ви до 12-ти клас.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.