Сайт за ученици и студенти с есета, лекции, реферати, курсови и дипломни работи.
Национален образователен портал на ученика от 1-ви до 12-ти клас.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Портал за образование и наука.
Нов вариант на популярните тестове за интелигентност.
Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.
Уроци по програмиране.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Национален информационен образователен портал за учениците в 7. клас.