Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Портал за образование и наука.
Нов вариант на популярните тестове за интелигентност.
Център за дистанционно обучение към Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Информационен портал за висше образование.
Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.
Уроци по програмиране.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Образователен сайт на учениците от I "В" клас на Основно училище "Св. св. Кирил и Методий, гр. Силистра.
Национален информационен образователен портал за учениците в 7. клас.