Образователна фондация. Гражданско образование. Книжарница.
Младежка електронна медия за политика, култура, общество.
Проектът на "Новото образование" в България.
Материали в помощ на обучението, платформа за онлайн комуникация, представяне и споделяне на добри практики, интегриране на новите информационни и комуникационни технологии в класните стаи.
Електронно списание за образование на ДИУУ - София, (2005 - ...).
Проект за поощряване на най-добре изявилите се ученици от 6. до 13. клас чрез стипендии.
Игра на бесеница с думи на български и английски език.
Онлайн справочник за държавните, общинските и частните столични училища; за свободни работни места в образованието; законова и нормативна база.
Институт за съвременно изкуство и терапия. Дейности, проекти и публикации.