Материали, групирани по тематика и/или по степен на трудност (клас), възможност за водене на записки, за самопроверка и комуникация със съученици и преподаватели.
Сайт на преподаватели и студенти от специалност "Психология" в Софийския университет. Съдържа статии на преподаватели, студенти и на други психолози.
Център за професионално обучение. Организира обучения и професионални квалификации в областта на езиковите компетенции, компютърните технологии, мениджмънта, предприемачеството.
Център за обучение. Дава на учениците си практически умения за ефективно учене, убедително общуване, мотивация и лидерство.
Сайт за споделяне на учебни материали.
Място за публично представяне на образователни институции, за търсене и създаване на контакти и партньорства.
Материали за обучение и самоподготовка, ориентирани към учащи се от всички възрасти.
Указания за работа с програмата за компютърен превод Wordfast Pro. Форум.
Организира и провежда краткосрочни семинари за практикуващи специалисти.