Материали за обучение и самоподготовка, ориентирани към учащи се от всички възрасти.
Указания за работа с програмата за компютърен превод Wordfast Pro. Форум.
Организира и провежда краткосрочни семинари за практикуващи специалисти.
Хостинг понятия, домейн понятия, статии.
Доброволна организация, чиято цел е да повишава образованието, професионалната подготовка, култура и информираност на населението.
400 езикови курса в 21 държави.
Видео уроци за програмни езици, уеб езици, програми, C++ задачи.
Уроци и дискусии за уеб програмиране и графичен дизайн.
Виртуално IT училище. Уроци, новини, активни дискусии.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.