Агенция за следване и езикови курсове в чужбина.
Виртуално помагало по правни науки за студенти с автор Георги Денков.
Политика, общество, изкуство, демократични ценности.
Студентски портал.
Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.
Национален интернет портал.
Ученическо списание за култура и образование (2006-2007).
Присъствени и дистанционни обучения.
Блог за новини и ревюта на системен и приложен софтуер.