Виртуалната школа по български език.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Портал в помощ на студенти, кандидат-студенти и гимназисти.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Рисунки за оцветяване.
Международна информационна кампания за превенция и намаляване на рисковете, свързани с употребата на амфетамини.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Правилата в българския език.