Задачи и упражнения, предложения и анонси за всичко около сценографията и обучението.
Новини за образование, публикуване на обяви за образование, на информация за образователни школи.
Наръчник за начинаещи в гравьорския и дърворезбарския занаят.
Забавни задачи, любопитни факти, програма на състезания по математика, лингвистика, информатика и ИТ.
Месечно издание за образование у нас и в чужбина.
Място за дискусии по проблеми, свързани с образованието и възпитанието на подрастващите.
Задачи, тестове и уроци в помощ на обучението по математика.
Задачи и решения за ученици от 4-ти до 8-ми клас.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
Информиране и консултиране, провеждане на курсове и школи за ученици и кандидат-студенти.