Проект за разработване на практическа методология, подходи и средства в помощ на преподавателите по информационни технологии.
Учител по математика и информационни технологии. Информация за състезания и олимпиади, интерактивни уроци, тестове и примерни контролни работи по математика и ИТ.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Система за електронно обучение на Център за образователни инициативи.
Езикови курсове и езикови ваканции за деца и възрастни.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.
История на училището, новини, галерия снимки от музикални работилници и творчески изяви, информация за общоучилищни конкурси.