Страница на д-р Гергана Райжекова. Представяне на книгата й "Невидимият рок" и на нейни статии и интервюта.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.