1. Литературна критика (50)
 2. История (241)
 3. Археология (19)
 4. Философия (43)
 5. Психология (76)
 6. Социология (12)
 7. Културология (22)
 8. Антропология (8)
 9. Етнология (23)
 10. Краезнание (24)
 11. Славистика (20)
 12. Лингвистика (45)
 13. Теория и критика на превода (2)
 14. Семиотика (3)
 15. Политология (16)
 16. Визуални изследвания (4)
 17. Педагогика (9)
 18. Библиографии (14)
 19. Gender Studies (5)
 20. Реторика (5)
 21. Генеалогия (14)
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Балканската матрица: социокултурни архетипи и модерни проекции. Проект и сборник.
Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Информационната система за история, етнография, фолклор и туризъм.
Блог на Юлия Йорданова. Статии, библиография, фотографии, разработки.
Портал за българското културно наследство.
Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).
Гид за Турция: култура, литература, икономика, политика, история, личности.
Многоезичен сайт с анотации, рецензии, есета и резюмета на художествена и научна литература.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Сдружение с нестопанска цел, основано през 2001 г. Устав, членове, научни конференции, мултимедия.
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Сайт на преподаватели и студенти от специалност “Балканистика” на СУ “Св. Климент Охридски”. Албански език, литература, култура, хуманитаристика - в преводи, обзори, публикации.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.