1. Литературна критика (50)
 2. История (247)
 3. Археология (21)
 4. Философия (47)
 5. Психология (82)
 6. Социология (12)
 7. Културология (22)
 8. Антропология (8)
 9. Етнология (26)
 10. Краезнание (24)
 11. Славистика (21)
 12. Лингвистика (47)
 13. Теория и критика на превода (3)
 14. Семиотика (3)
 15. Политология (14)
 16. Визуални изследвания (5)
 17. Педагогика (9)
 18. Библиографии (14)
 19. Gender Studies (5)
 20. Реторика (5)
 21. Генеалогия (14)
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Сайт за литература, критика и хуманитаристика; новини, форум.
Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).
За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.
Преводни и български текстове: художествена литература, критика, хуманитаристика; информация за конкурси.
Спомени, eзикознание, етнография, история, краезнание, литература, статии, памфлети. Архив на Македонския научен институт и в. "Македония". Галерии, видео, препратки.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.
Статии, старопечатни книги, новини, галерия, форуми, свързани с фолклора, културата и традициите.
Дигитални колекции от фонда на Централната библиотека на БАН, American University in Bulgaria, NALIS, SELECTION, Народна библиотека "Иван Вазов", Нов български университет, Технически университет - София, Тракийски университет - Стара Загора, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", .Централна библиотека на БАН
Сканирани стари издания: история, краезнание, култура.
Българска история. Тракийски език и култура. Българска класическа проза.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Дигитална библиотека с периодични издания. Научни изследвания върху модернизма. Фотогалерия.
Портал за българското културно наследство.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".