1. Литературна критика (50)
 2. История (247)
 3. Археология (21)
 4. Философия (47)
 5. Психология (82)
 6. Социология (12)
 7. Културология (22)
 8. Антропология (8)
 9. Етнология (26)
 10. Краезнание (24)
 11. Славистика (21)
 12. Лингвистика (47)
 13. Теория и критика на превода (3)
 14. Семиотика (3)
 15. Политология (14)
 16. Визуални изследвания (5)
 17. Педагогика (9)
 18. Библиографии (14)
 19. Gender Studies (5)
 20. Реторика (5)
 21. Генеалогия (14)
Културен форум. Учени и хора на изкуството представят резултати от своите изследвания и творчески търсения и осъществяват обмен на идеи.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Информация за поддържаните фондове литературно наследство, къщи музеи, литературни кабинети. Новини за изложби, събития и издания на НЛМ.
Портал за българското културно наследство.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.