1. Литературна критика (44)
 2. История (225)
 3. Археология (15)
 4. Философия (41)
 5. Психология (68)
 6. Социология (10)
 7. Културология (21)
 8. Антропология (9)
 9. Етнология (19)
 10. Краезнание (23)
 11. Славистика (19)
 12. Лингвистика (45)
 13. Теория и критика на превода (2)
 14. Семиотика (3)
 15. Политология (16)
 16. Визуални изследвания (3)
 17. Педагогика (8)
 18. Библиографии (13)
 19. Gender Studies (4)
 20. Реторика (5)
 21. Генеалогия (14)
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
Статии, старопечатни книги, новини, галерия, форуми, свързани с фолклора, културата и традициите.
Сайт на Иван Колев с препратки към философия и изкуство.
Гид за Турция: култура, литература, икономика, политика, история, личности.
Балканската матрица: социокултурни архетипи и модерни проекции. Проект и сборник.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.