Интегрален Университетски център към СУ "Св. Климент Охридски" за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене.
Системи за дистанционно обучение, статии за електронното образование.
Първо българско виртуално училище.
Статии за електронното обучение и мениджмънт.
Дистанционно обучение по компютърни науки.
Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.
Дистанционно обучение, имащо за цел да представи основните положения, терминологията, историята и първоизточниците на кабала.
Жестов език, жестов речник. Онлайн обучение по физика за глухи. Онлайн обучение по английски за глухи. Тестове, препратки...
Динамична система за обмен на информация между учителя и ученика в интернет - онлайн уроци и тестове по български език и литература, математика, биология, химия... Подготвени от ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр. Благоевград