УИЦЕО
Интегрален Университетски център към СУ "Св. Климент Охридски" за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://e-center.uni-sofia.bg
   1. Посетено
   2. 421
   1. Ключови думи
   2. висше образование, електронно обучение, образование
   1. Категория 1
   2. Образование > Дистанционно обучение
   1. Публикуван
   2. 22.11.2009 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
висше образование, електронно обучение, образование

Информация за национални и международни форуми, посветени на електронното обучение във висшето образование.

Съвпадащи ключови думи
електронно обучение, образование

Системи за дистанционно обучение, статии за електронното образование.
Система за електронно обучение на Център за образователни инициативи.
Виртуалната школа по български език.
Система за електронно обучение - образователен проект на Център за образователни инициативи, М-Тел и Самсунг - чрез Moodle.
Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, образование

Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Портал на висшето образование в България.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Информация за университетите в България.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Агенция за следване и езикови курсове в чужбина.