Система за електронно обучение - образователен проект на Център за образователни инициативи, М-Тел и Самсунг - чрез Moodle.
Система за електронно обучение на Център за образователни инициативи.
Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.
Виртуалната школа по български език.
Интегрален Университетски център към СУ "Св. Климент Охридски" за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене.
Системи за дистанционно обучение, статии за електронното образование.