Материали в помощ на студенти и докторанти, разработени от Русенски университет "Ангел Кънчев".
Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Онлайн обучение по английски език.
Присъствени и дистанционни обучения.
Системи за дистанционно обучение, статии за електронното образование.
Софтуер за дистанционно обучение.
Online обучение по английски за българи: граматика, уроци, тестове, речник, за децата, препратки.
Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.
Система за електронно обучение на Център за образователни инициативи.
Система за електронно обучение - образователен проект на Център за образователни инициативи, М-Тел и Самсунг - чрез Moodle.
Статии за електронното обучение и мениджмънт.
Жестов език, жестов речник. Онлайн обучение по физика за глухи. Онлайн обучение по английски за глухи. Тестове, препратки...
Дистанционно обучение по компютърни науки.
Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.
Динамична система за обмен на информация между учителя и ученика в интернет - онлайн уроци и тестове по български език и литература, математика, биология, химия... Подготвени от ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр. Благоевград