Сайт на преподавателя по математика Иван Миронов със задачи и интерактивни уроци.
Работилница за преводи и преводачи. Дистанционно обучение.
Жестов език, жестов речник. Онлайн обучение по физика за глухи. Онлайн обучение по английски за глухи. Тестове, препратки...
Динамична система за обмен на информация между учителя и ученика в интернет - онлайн уроци и тестове по български език и литература, математика, биология, химия... Подготвени от ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр. Благоевград
Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.
Online обучение по английски за българи: граматика, уроци, тестове, речник, за децата, препратки.
Онлайн училище за обучение и повишаване на образователното ниво на деца и възрастни.
Сайт-архив на семинарните упражнения по информатика към Икономически университет - Варна, с преподавател Валерия Симеонова. Има подробни логове на решаваните задачи.
Виртуалната школа по български език.
Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.
Онлайн обучение по английски език.
Системи за дистанционно обучение, статии за електронното образование.
Информация за национални и международни форуми, посветени на електронното обучение във висшето образование.
Система за електронно обучение на Център за образователни инициативи.
Център за дистанционно обучение към Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.